Danh mục
Trang chủ >> Nhà thuốc chuẩn GPP >> Mua lại Nhà thuốc thì có phải đánh giá lại GPP không?

Mua lại Nhà thuốc thì có phải đánh giá lại GPP không?

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề Dược, tôi muốn mua lại một Nhà thuốc đã được đánh giá đạt chuẩn GPP thì sau khi nhận chuyển nhượng có phải đánh giá GPP lại không và có phải thông báo cho Sở Y tế không?

Mua lại Nhà thuốc thì có phải đánh giá lại GPP không?

Mua lại Nhà thuốc thì có phải đánh giá lại GPP không?

Trả lời:

Việc sang nhượng lại quầy thuốc, Nhà thuốc không phải là hiếm, nhiều người thắc mắc sau khi nhận chuyển nhượng lại quầy thuốc, nhà thuốc đã được đánh giá GPP thì có phải đánh giá lại sau khi nhận chuyển nhượng không và có phải thông báo cho Sở Y tế không. Với thắc mắc này chúng tôi xin giải đáp như sau:

Mua lại Nhà thuốc thì có phải đánh giá lại GPP không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT thì các trường hợp sau nhà thuốc phải thông báo thay đổi cho Sở y tế để thực hiện đánh giá lại GPP:

– Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược nhưng thay đổi loại hình cơ sở kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược;

– Thay đổi vị trí cơ sở bán lẻ thuốc tại cùng địa điểm kinh doanh;

– Mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc;

– Sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc.

Như vậy theo quy định này, Nhà thuốc chỉ phải đánh giá lại GPP với các trường hợp như trên. Còn trường hợp nhận chuyển nhượng lại Nhà thuốc GPP như của bạn thì không phải thực hiện đánh giá lại GPP.

Đánh giá nhà thuốc đạt chuẩn GPP

Đánh giá nhà thuốc đạt chuẩn GPP

Có phải thông báo cho Sở Y tế sau khi nhận chuyển nhượng nhà thuốc không?

Tại Điều 11 Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành, có quy định:

  • Thông báo danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền
  • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc có sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề, cơ sở kinh doanh dược phải thông báo đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) nơi cơ sở kinh doanh dược hoạt động danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề dược tại cơ sở thông tin theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này, kèm theo tập tin điện tử hoặc cập nhật trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Như vậy căn cứ theo quy định trên, nếu như trước đây bạn chưa từng làm việc tại quầy thuốc, mà nay đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược và nhận chuyển nhượng lại Nhà thuốc từ chủ cũ thì bạn phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế nơi Nhà thuốc của bạn hoạt động kinh doanh để thông báo về hoạt động của mình tại quầy thuốc mới này.

Tổng hợp.

Nguồn: Nhathuocgpp.edu.vn.

Nguồn theo Y tế Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Dược sĩ nhà thuốc hướng dẫn sử dụng Docefnir 300mg

Thuốc Docefnir 300mg là thuốc kháng sinh thuộc nhóm Cephalosporin được chỉ định hỗ trợ ...